Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to instytucja prawna zmierzająca do oddłużenia dłużnika, który znajduje się w stanie niewypłacalności, przy jednoczesnym jak największym zaspokojeniu wierzycieli. Jeśli masz problemy finansowe, Twoje zobowiązania Cię przerastają i nie jesteś w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań skontaktuj się z DRR Finanse, a Nasz zespół ekonomistów oraz prawników przeanalizuje Twoją sytuację pod kątem upadłości konsumenckiej. Szereg Naszych klientów dzięki upadłości konsumenckiej uzyskali nowe życie, wolne od długów.