Oświadczenie DRR Finanse

Administratorem danych osobowych jest DRR Finanse z siedzibą w Koninie przy ul. Chopina 21G lok. 55 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 6652998068
Dane są przetwarzane w celu przedstawiania oferty produktów finansowych oferowanych przez DRR Finanse.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażona, poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną” oraz podanie adresu e-mail, zgoda na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204 ze zm.), może być w każdej chwili odwołana. W tym celu niezbędne jest powiadomienia DRR Finanse poprzez przesłanie informacji o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: kontakt@drrfinanse.pl
Wyrażona, poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodą na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów do marketingu bezpośredniego” zgoda, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz.
1800), może być w każdej chwili odwołana. W tym celu niezbędne jest powiadomienia DRR poprzez przesłanie informacji o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: kontakt@drrfinanse.pl