Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest czasami jedynym rozwiązaniem dla osób niewypłacalnych. Upadłość osoby fizycznej jako konsumenta wiąże się z umorzeniem wszystkich długów powstałych przed ogłoszeniem rzeczonej upadłości. Sprawdź kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czym jest konsumencka zdolność upadłościowa?

Jest to zdolność sądowa do bycia uczestnikiem postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej. Zdolność taką posiadają osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W związku z tym konsumenckiej zdolności upadłościowej nie posiadają: podmioty, które nie są osobami fizycznymi, choćby nie były przedsiębiorcami; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – nawet wówczas, gdy ta nie będzie zarejestrowana w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; wspólnicy spółki partnerskiej, oraz w osobowych spółkach handlowych – nawet jeśli są osobami fizycznymi.

Upadłość konsumencka – czy jest możliwa dla byłego przedsiębiorcy? drr-finanse-ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej

Przedsiębiorca nadal prowadzący działalność gospodarczą nie posiada konsumenckiej zdolności upadłościowej. Warto jednak zwrócić uwagę, że ową zdolność upadłościową można nabyć w późniejszym czasie. Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona dla byłego przedsiębiorcy, jednak dopiero po faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenia jej z właściwego rejestru. Samo zawieszenie działalności gospodarczej nie daje konsumenckiej zdolności upadłościowej. W przypadku wspólników spółki osobowej, nabycie rzeczonej zdolności upadłościowej nastąpi po ujawnieniu w rejestrze KRS utraty członkostwa w spółce.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby nieletniej – czy to możliwe?

Zdolność sądowa w postępowaniu upadłościowym jest przypisana również dla osób niepełnoletnich, ubezwłasnowolnionych, a także nieletnich. Zatem ogłoszenie upadłości konsumenckiej rzeczonych osób jest możliwe, jednak w tym przypadku wymagane jest, aby w postępowaniu taka osoba reprezentowana była przez rodzica, opiekuna bądź kuratora.

Czy Rolnik może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka przeznaczona jest również dla Rolników – posiadają Oni bowiem zdolność upadłościową, jednak pod warunkiem, że nie prowadzą innej, niż działalność rolnicza, działalności gospodarczej.

 

W ostatnim czasie po raz kolejny za pomocą DRR Finanse doprowadziliśmy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej kilku osób. Jeśli masz jakieś pytania – napisz do Nas korzystając z formularza poniżej. Zapraszamy również do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat upadłości konsumenckiej w artykule Upadłość konsumencka – co powinieneś wiedzieć?  http://drrfinanse.pl/upadlosc-konsumencka/