unieważnienie kredytu we frankach

Wybór własnego mieszkania to nie lada wyzwanie – podobnie jest z umową o kredyt hipoteczny. Jest to zobowiązanie spłacane przez wiele lat, w związku z tym warto zapoznać się z kosztami, jakie kredytobiorca musi ponieść w związku z zawartą z bankiem umową.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, które zabezpieczone jest hipoteką ustanowioną na rzecz kredytodawcy na prawie własności, prawie użytkowania wieczystego, a także spółdzielczym własnościowym prawie danej nieruchomości. Zobowiązanie to udzielane jest najczęściej na zakup nieruchomości lub inwestycji budowlanej. Jakie zatem koszty z tytułu oprocentowania musi ponieść osoba korzystająca z tego rodzaju finansowania?

Co składa się na oprocentowanie?

Kredyt hipoteczny
Testowy opis

Kredyt hipoteczny oprocentowany jest dwuskładnikowo. Pierwszy ze składników oprocentowania, to marża banku, która stanowi tak naprawdę o konkurencyjności oferty danego banku. Jest to procentowy zysk kredytodawcy wynikający z umowy o kredyt hipoteczny – co ważne – marża banku nie ulega zmianom w ciągu całego okresu kredytowania. Drugim składnikiem oprocentowania jest stopa referencyjna, inaczej mówiąc – indeks. Stopa referencyjna przyjęta jest dla danej waluty i tak możemy wymienić WIBOR, EURIBOR oraz LIBOR – stanowi to zmienny element oprocentowania kredytu hipotecznego. WIBOR to wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym – stanowi to indeks dla kredytów w PLN. Banki przyjmują następujące indeksy 3M – indeks aktualizowany jest co trzy miesiące, 6M – indeks aktualizowany jest co sześć miesięcy, 1R – indeks aktualizowany jest raz w roku. Szczegóły dotyczące stopy referencyjnej regulowane są w umowie o kredyt hipoteczny.

Co wpływa na wysokość marży?

Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ w zależności od banku – wysokość marży ustala jest na podstawie samego LTV, lub LTV w połączeniu ze scoringiem. LTV – Loan to Value to nic innego jak procentowy udział wysokości kredytu w stosunku do jego zabezpieczenia. LTV jest bardzo ważnym elementem, który określa nie tylko wysokość marży, ale i maksymalną wysokość kredytu. Scoring jest natomiast punktową oceną klienta przez bank w celu oszacowania ponoszonego ryzyka przez kredytodawcę. Warto również zaznaczyć, że istnieje szereg czynności, które kredytobiorca może podjąć w celu obniżenia marży, np. zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia, czy zwiększyć wkład własny wnoszony do inwestycji.

Czym jest ryzyko zmiennej stopy procentowej?

Ryzyko zmiennej stopy procentowej występuje wraz z zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, jest to związane z niebezpieczeństwem negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową kredytobiorcy. Wzrost stóp procentowych na rynku pociąga za sobą wzrost wcześniej wspomnianej stopy referencyjnej, a to przekłada się na wzrost rat kredytu. W związku z tym, zaciągając kredyt hipoteczny warto pamiętać o możliwej zmianie indeksu w trakcie trwania umowy o kredyt hipoteczny, a jednocześnie podwyższeniu raty.

Mamy świadomość, że proces pozyskania kredytu hipotecznego jest skomplikowany, jeśli zatem planujesz zakup nieruchomości i chcesz abyśmy pomogli Tobie przebrnąć przez szereg formalności związanych z docelowym zawarciem umowy o kredyt hipoteczny , zapraszamy do kontaktu z DRR Finanse poprzez formularz zamieszczony poniżej.