Czyszczenie BIK

Czyszczenie BIK to coraz częściej używane narzędzie do powrotu na drogę finansowania bankowego, dlatego DRR Finanse zwróciło szczególną uwagę na osoby, które w przeszłości miały problem spłaty swoich zobowiązań w terminie, co uniemożliwia im zawieranie umów o kredyt w bankach, a często też w instytucjach pozabankowych. Dlatego w ofercie DRR Finanse Nasi klienci znajdą ofertę czyszczenia BIK. Jeśli chcesz wyczyścić BIK, zadzwoń do Nas lub napisz korzystając z formularza zamieszczonego poniżej.