W praktyce DRR Finanse często spotykamy się z klientami, którzy zwracają się do nas o pomoc, ponieważ w przeszłości mieli problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Bazując na wieloletnim doświadczeniu odpowiadamy na pytanie: czyszczenie BIK – czy to możliwe?

Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej – w skrócie BIK – jest administratorem danych przekazywanych przez wierzycieli na temat tego w jaki sposób dany podmiot gospodarczy czy osoba fizyczna wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych udzielanych przez banki, SKOK-i, ale także od pewnego czasu przez firmy pożyczkowe. Do Biura Informacji Kredytowej trafia zatem informacja na temat terminowości spłaty zobowiązań płaconych zarówno przez osoby fizyczne jak i firmy.

Czyszczenie BIK – zobowiązania poniżej 60 dni zwłoki

Osoba uprawniona ma prawo do przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacje udostępniane przez firmy pożyczkowe pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. W takim przypadku zgodę tę można wycofać, a jednocześnie pozbyć się niechcianego wpisu w BIK. Czyszczenie BIK w takiej sytuacji nie stanowi większego problemu.

Czyszczenie BIK – zobowiązania powyżej 60 dni zwłoki

Sprawa usunięcia niechcianego wpisu w rejestrze BIK na temat zobowiązania, które wykazuje opóźnienie powyżej 60 dni jest bardziej skomplikowana. W tym przypadku musimy zbadać, czy podmiot uprawniony do przekazywania naszych danych stanowiących tajemnicę bankową lub informacje udzielane przez firmy pożyczkowe do BIK dopełniła wszelkich obowiązków formalnych wynikających z ustawy. Doświadczenie pokazuje, że podmioCzyszczenie BIKty uprawnione do przekazywania informacji do Biura Informacji Kredytowej nie dopełniają obowiązku informacyjnego względem osoby, której dane będą przetwarzane przez okres pięciu lat, bez jej zgody, w terminie 30 dni. Jest to sposób, aby mimo zwłoki powyżej 60 dni wyczyścić informację na temat tego zobowiązania.

Najistotniejszy aspekt pozbycia się niechcianego wpisu z rejestru

Oczywiście nie da się usunąć negatywnego wpisu, jeśli zobowiązanie to nadal nie zostało spłacone. Najistotniejszym elementem w pozbyciu się niechcianego wpisu jest wygaśnięcie zobowiązania. Jeśli jednak Twoje zobowiązania są aktywne i czyszczenie BIK nie jest możliwe, zapraszamy do artykułu na temat upadłości konsumenckiej: http://drrfinanse.pl/upadlosc-konsumencka/